EIM Scandinavia AB, som är certifierade enligt ISO1401:2015, verkar för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Det innebär att vi i vårt arbete beaktar miljöaspekter vid val av utrustning samt att vi i första hand reser med kollektiva transportmedel.

  • I verksamheten strävar vi efter att utnyttja modern teknik för att minska vår pappershantering och minska våra resor.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare.
  • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och i vårt miljöledningssystem utvecklas ständiga förbättringar.
  • EIM Scandinavia AB har lagarna och andra krav som minimikrav.
  • Vi strävar efter att i största möjliga mån bistå våra klienter och leverantörer att arbeta med miljöfrågor på affärsmässig grund.