Våra Senior Advisors supporterar EIM med både strategisk och bred operationell expertis inom olika branscher från både publika och privatägda bolag. Deras erfarenhet bidrar till att skapa de bästa aktuella lösningar för framgångsrika bolagstransformationer.