Industri: Transport/logistik
Position: Interim försäljningschef för att stärka och utveckla försäljningsorganisation och öka lönsam tillväxt

Industri: Tillverkningsbranschen
Position: Interim CIO för att leda transformation mot direktförsäljning

Industri: Förpackningsindustri
Position: Interim kvalitetschef för att implementera Lean på flera internationella fabriker

Industri: Infrastruktur
Position: Interim CTO för att leda agil transformation

Industri: Medicinteknik
Position: Interim CFO för att etablera rapportering och kontrollprocesser för nyinförd Just-in-Time affärsmodell

Industri: Tillverkningsbranschen
Position: Interim Group Restructuring Officer för att leda omstrukturering och ompositionering

Industri: Global startup inom AI
Position: Interim strategisk HR för att snabbt identifiera och rekrytera best-in-class för snabb tillväxt

Industri: Matproduktion
Position: Interim produktionschef för flera producerande globala enheter

Industri: Kosmetik
Position: Interim global försäljningsdirektör för att leda expansion till 5 länder

Industri: Telekom
Position: Interim HR Chef för transformationsprocessen.

Industri: Konsumentprodukter
Position: Interim transformationskonsult för att leda en effektivisering av hela organisationsstrukturen

Industri: Rymdbranschen
Position: Interimchef med fokus på effektivisering av supply chain, optimering av lager och säkra leveranser

Industri: Kemi
Position: Projekt Management Office för att leda komplex omstrukturering och nyetablering

Industri: Bilbranschen
Position: EIM tillsätter en Interim Finanschef

Industri: Tillverkning
Position: Interim VD för att leda en turnaround och en exit

Industri: Underleverantör inom med tech
Position: EIM tillsätter Interim Finanschef

Industri: Textilproducent
Position: Interim HR chef för omstrukturering

Industri: Kosmetik
Position: Interim Vice VD för att optimera dotterbolag

Industri: Producent, tung industri
Position: Business Process Optimization interimschef

Industri: Pharma
Position: Ny VD för att leda omstrukturering och turnaround

Industri: Komponenter
Position: Interim chef logistik för att optimera kedjan

Industri: Förpackning, läkemedel mm
Position: Interim post merger integrationsexpert inom IT

Industri: Textil
Position: CIO för samgående och post merger integrations processer

Industri: Kosmetik
Position: Interim kommersiell chef för att leda transformation och processförbättringar

Industri: Konsumentprodukter
Position: Interim produktionschef för optimering och förflyttning av fabriker