Utveckla nya produkter och tjänster? Sikta på ökad tillväxt och bättre prestanda? Vända ett företag? Oavsett utmaning, kan EIM ge hanteringsfunktionerna du behöver för att vända verksamheten – snabbt och med långsiktiga positiva effekter.

Tillfällig och/eller permanent chef

Vår verksamhet bygger på förtroendet mellan uppdragsgivare, interimschef och EIM. EIMs uppdragsgivare anförtror sin verksamhet till en utvald interimchef som har gedigen erfarenhet från ett spektrum av funktioner och branscher. En interimchef kan ersätta, komplettera eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på uppdragsgivarens behov. En interimchef från EIM är på plats inom dagar. Om en permanent tillsättning krävs, identifierar EIM rätt chef för uppgiften inom några veckor.
Läs mer om tillfällig och/eller permanent chef »

Öka lönsamheten

Krävs ett omfattande åtgärdsprogram omedelbart? EIM kan tack vare gedigen och lång erfarenhet, påskynda tillväxt, öka lönsamhet och bidra till att nå utstakade mål genom att med kort varsel tillsätta erfarna kvalificerade chefer som genererar betydande och bestående resultat.
Läs mer om öka lönsamheten »

Vända verksamheten

EIM använder beprövade och effektiva metoder för att vända, omorganisera och/eller omstrukturera företag. EIM arbetar också med fusioner och förvärv och/eller att accelerera tillväxt.
Läs mer om vända verksamheten »

Ledarskap för riskkapital

EIM arbetar tillsammans med riskkapitalbolag, att utvärdera, öka lönsamheten samt avyttra portföljbolag.
Utveckla nya produkter och tjänster? Sikta på ökad tillväxt och lönsamhet? Genomföra en omstrukturering? Oavsett utmaning erbjuder EIM rätt ledarkompetens för att åstadkomma förändring – snabbt och med positivt resultat. Rätt chef med rätt kompetens vid rätt tillfälle.
Läs mer om ledarskap för riskkapital »