EIMEIMs interimchefer ersätter, kompletterar eller coachar dina chefer på kort eller lång sikt, efter behov. Våra interimchefer har en gedigen erfarenhet från ett brett spektrum av branscher. EIMs interimchefer tillträder inom dagar för projektbaserade uppdrag och inom ett par veckor för ett permanent chefsbyte. EIMs interimchefer hjälper dig att utveckla och realisera strategier i praktisk handling. EIMs interimchefer har gedigen erfarenhet från att driva komplexa förändringar. EIMs interimchefer har bred operativ erfarenhet, specifik kunskap om branscher och marknader. EIM har lång erfarenhet från interimbranschen och tillsätter rätt person på rätt plats.